Afgerond

Office365 koppeling

Technische koppeling met de Microsoft O365
omgeving ten einde het kunnen aanbieden van
diensten en producten uit de O365 omgeving

Tijdlijn
Afgerond:
1-4-2019
Gerelateerde projecten
Afgerond
SelfService Password Wachtwoorden wijzigen zonder tussenkomstvan de ICT NML Helpdesk
Implementatie
ID & Acces Management In controle komen van de levenscyclus vangebruikersaccounts
Implementatie
AD Herinrichting Uniformeren en standaardiseren van de inrichting van de Microsoft omgevingen