EC Geo in ontwikkeling

Expertise centrum Geo

ECGeo is het Geo-samenwerkingsverband van de gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert. Onze dienst is gericht op het inwinnen, beheren, verstrekken en adviseren op gebied van geo-informatie en geo basisregistraties zoals de BGT, BAG, BOR en WOZ. Daarnaast zijn we de kennispartner als het gaat om meerwaarde realiseren uit bestaande geo-informatie voor de vier gemeenten.

Vanaf januari 2024 is ECGeo samengegaan met ICT NML. Dit betekent dat ECGeo de mogelijkheid krijgt om een nieuwe invulling te geven aan de samenwerking op het gebied van geo-informatie. Door samen te werken wordt geo expertise efficiënt en effectief gebundeld, vermindert de kwetsbaarheid die een individuele gemeente heeft op dit vakgebied en wordt de afgestemde kwaliteit beter en efficiënter gehaald.

Producten en diensten van EC Geo

Door de samenwerking met ICTN NML en de doorontwikkeling van ECGeo hebben we onze producten- en dienstenportefeuille aangepast. Vanaf 2024 bieden we de volgende producten en diensten aan:

 1. BGT
  Het inwinnen, beheren en verstrekken van de Basisregistratie Grootschalige Topografie conform de wet BGT het Informatiemodel Geo-informatie (IMGeo).
 2. BAG
  ECGeo verzorgt de Basisregistratie Adressen en Gebouwen conform richtlijnen in de landelijke voorziening (LV) en beschikbaar voor gebruik in interne oplossingen.
 3. Informatiesysteem
  Een geografisch informatiesysteem dat geo-informatie in de vorm van kaartlagen visualiseert en verrijkt met eventuele administratieve data naar wens van de afnemer, deze viewer kan zowel intern als extern gebruikt worden.
 4. Analyses
  Het combineren, analyseren en presenteren van gecreëerde informatie op geografische wijze. Beschikbaar stellen kan middels het geografisch informatiesysteem of middels een andere aangegeven format. De analyses kunnen een eenmalige aard hebben, maar ook geautomatiseerd vernieuwd worden in het informatiesysteem.
 5. Advies
  Het (proactief) geven van advies over gebruik, inrichting, verwerking en optimalisatie van geografische informatie. Het advies kan betrekking hebben op een afgebakende vraagstelling of in een actief meedenkende rol.
 6. Landmeten
  Landmeetkundige werkzaamheden die niet te relateren zijn aan het inwinnen van de BGT en BAG geometrie. Deze activiteiten betreffen het uitzetten van rooilijnen en perceelsgrenzen, aanwijs van locaties, inwinnen van specifieke ruimtelijke data, rioolput informatie, na-verkenning en controle van metingen en het bijhouden van het hoogtenet.
 7. Verstrekken
  Het maken en verstrekken van geo informatie naar wens van de afnemer als ondersteuning van gemeentelijk beleid of duiding in de openbare ruimte. Inhoud en opmaak van de tekeningen verschilt per verzoek en wordt niet standaard middels het geografisch informatiesysteem verstrekt. Voor officiële tekeningen kunnen werkafspraken over opmaak en opleverformaat worden vastgelegd. Aan het begin van de werkzaamheden worden de opleverwensen besproken met de afnemer.
Placeholder for ANGY 7139 teamfoto mrt 2024 uitsnede2ANGY 7139 teamfoto mrt 2024 uitsnede2

Wij vertellen je graag meer

Wil je weten wat ECGeo voor jouw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op via contact@ecgeo.nl en houd onze LinkedIn pagina in gaten! Samen zorgen we dat alles op zijn plek valt.