Danielle macinnes Iu Lgi9 PWETU unsplash Danielle macinnes Iu Lgi9 PWETU unsplash
14 juni 2021

Gemeenten Asten en Someren kiezen voor ICT NML

meer flexibiliteit, synergie, efficiency en veiligheid

De gemeenten Asten en Someren zijn in het voorjaar van 2020 een onderzoek gestart om een partner te vinden voor een toekomstbestendige en veilige ICT-omgeving. Beide gemeenten sluiten aan bij ICT NML, een ICT dienstverlener met een visie die in lijn ligt met de visie van beide gemeenten. Voor de gemeenten staat de veiligheid voor de inwoners voorop. Ook op het gebied van ICT en data beveiliging. Paul Ockerse, procesbegeleider: “Het is als individuele organisatie steeds moelijker de veiligheid van de (computer) systemen maximaal op orde te hebben en ontwikkelingen te volgen. Door samenwerking waarbij alle deelnemers gelijkwaardig zijn, is er schaalvoordeel enerzijds en zijn anderzijds lokale keuzes mogelijk.”

Logische keuze

De keuze voor ICT NML is een logische keuze volgens Ockerse: “Het ICT platform van ICT NML is hoogwaardig en toekomstgericht. Met dit fundament worden diverse informatiesystemen ondersteund. Digitalisering van de samenleving verandert het werk, qua inhoud en qua vorm. Deelnemende gemeenten kunnen dit zelf organiseren of hierin samenwerken, al dan niet samen met ketenpartners. ICT NML werkt aan een optimale ICT-ontwikkeling waarbij veiligheid, kostenbeheersing en flexibiliteit voorop staan.”

Richan Postmus, directeur ICT NML: “We zijn trots en blij dat twee Brabantse gemeenten als deelnemer aansluiten. Samenwerken stopt gelukkig niet bij de provinciegrens. Als ICT NML willen we graag een regionale ICT-dienstverlener zijn. We zijn gevestigd in Roermond en bieden lokale overheden en haar ketenpartners een gezamenlijk automatiseringsplatform aan. Hierdoor kan er eenvoudig worden samengewerkt en is het efficiënter en effectiever om in te spelen op ICT-ontwikkelingen. De gemeenschappelijke samenwerking van vier Limburgse gemeenten - Nederweert, Roermond, Venlo en Weert - wordt uitgebreid met de Brabantse gemeenten Asten en Someren.”

Toekomstbestendige en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening

Het gemeenschappelijke automatiseringsplatform staat garant voor toekomstbestendige, kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. ICT NML bestaat uit een uitvoeringsorganisatie en een programma/ projectteam. De uitvoeringsorganisatie verzorgt het dagelijkse beheer en onderhoud van de ICT infrastructuur zodat medewerkers veilig kunnen werken en is het aanspreekpunt voor vragen op het gebied van de ICT infrastructuur. Het programma/projectteam richt zich op ontwikkelingen en uitbreiding, aansluiting en doorontwikkeling van de bestaande ICT infrastructuur.

Kennisbank en nieuws van ICT NML
Meer actueel