Training Training
28 maart 2019

ICT NML medewerkers volgen trainingsprogramma

Om te zorgen dat alle ICT NML medewerkers volledig op de hoogte zijn van de nieuwe mogelijkheden en toepassingen, worden zij - voordat de programmaonderdelen worden overgedragen van het Programmateam naar de reguliere organisatie – uitgebreid getraind. Door dit trainingsprogramma garanderen we een soepele overdracht van de projecten en maken we (pro-)actief beheer mogelijk.

Kennisbank en nieuws van ICT NML
Meer actueel